Neem contact met ons op +31 (0)413 28 83 48 of info@ihpheating.nl
Home > Levering

Levering

IHP Levering

Express Delivery
Inschroefelementen, flensheaters, patroonelementen, staafelementen, neuselementen, mica bandelementen, besturing en thermokoppels.
Voornoemde verwarmingsproducten kunnen in sommige gevallen met express levering worden geleverd. Voorwaarde is wel dat we een product op voorraad moeten hebben en bijvoorbeeld bij patroonelementen de order voor 10.00 uur binnen moet zijn op de dag voor verzending. U kunt de verzendwijze naar wens bepalen.

48h-service

 

 

Spoedleveringen
IHP International Heating Products AB biedt verschillende vormen van service voor spoedleveringen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

snabbleverans

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing tussen IHP International Heating Products AB, met VAT nummer 556689-7327, (“IHP”) en (hierna te noemen “Klant”) die de aankoop doet van een of meer diensten, producten of onderdelen van IHP.
Voorwaarden van de Klant, voor zover ze niet voldoen aan deze voorwaarden of andere voorwaarden van IHP, zijn ongeldig tussen de partijen, tenzij IHP uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord gaat met deze voorwaarden. IHP behoudt het recht om zelf te bepalen of het alle of slechts een deel van de door de klant aan IHP voorgestelde voorwaarden aanvaard.

Offertes en orders tussen de partijen zijn niet bindend. Overeenkomst tussen IHP en klant wordt geacht te bestaan wanneer de klant de orderbevestiging van IHP heeft ontvangen en goedgekeurd en anders wanneer niet binnen een werkdag na datum van ontvangst onjuistheden over de inhoud van de orderbevestiging zijn gemeld. Wanneer de leverdatum binnen acht (8) dagen valt, zijn orders direct bindend vanaf het moment dat IHP de orderbevestiging naar de klant heeft gestuurd.

Diensten, Producten En Componenten

Bestelde diensten, producten of componenten worden ontworpen volgens de specificaties vermeld op IHPs orderbevestigingen, datasheets, teke-ningen, technische informatie, product-informatie, missionstatement en offerte. Voor zover de informatie in deze documenten met elkaar in tegenspraak komt, wordt de informatie van toepassing in volgorde van belangrijkheid waarbij de informatie die in de orderbevestiging wordt gegeven bepalend is.

IHP is aansprakelijk voor gebreken in dienst, product of component tot twaalf (12) maanden na de ontvangst van de eerste leveringsbevestiging en de voltooide levering.

In het geval van levering van componenten, accepteert de klant een mogelijke afwijking van 10% van het geleverde aantal van de bestelde hoeveelheid . In geval van over levering, betaald de koper de bestelde hoeveelheid plus een vergoeding voor de hoeveelheid ten bedrage van het overaanbod.  In geval van een kleinere levering dan de bestelhoeveelheid heeft de klant geen recht op een prijsvermindering of schadevergoeding voor eventuele ontstane schade of enig andere vorm van compensatie van IHP.

De klant heeft geen recht op teruggave van een voltooide levering anders dan op verzoek door IHP.
In geval van een gewenste reparatie gelieve dit voorafgaand per e-mail te melden aan IHP’s verkoopafdeling.

Advies, oplossingen en bouw documentatie

De klant mag IHP’s adviezen, oplossingen, of ontwerp documentatie niet gebruiken voor de aankoop van diensten, producten of componenten van derden wanneer een dergelijke verkoop concurreert met activiteiten IHPs.

Levering

Producten en leveringen volgens leveringsvoorwaarden Incoterms 2000 EXW – ex works vanuit IHPs magazijn in Sävedalen of vanuit één van IHPs Europese productielocaties.
Verpakkingsmaterialen worden door de klant betaald en worden niet teruggenomen.
Levering geschiedt door een door IHP voorgeschreven vracht bedrijf tenzij tussen IHP en de klant anders is overeengekomen.

Alle vervoer is op eigen risico van de Klant. IHP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat tijdens transport of overslag. Schade veroorzaakt tijdens het transport , moet door de klant onmiddellijk worden gemeld bij het transportbedrijf, bij Klant haar eigen verzekeringsmaatschappij en IHP.

Als de Klant en IHP een datum overeen zijn gekomen voor de levering, kan IHP niet verantwoordelijk worden gesteld voor late levering tenzij IHP schriftelijk en uitdrukkelijk heeft ingestemd met deze aansprakelijkheid.

Zonder afgesproken datum voor de levering, heeft IHP het recht te bepalen wanneer de levering plaatsvindt.

Prijs

IHPs prijzen, tenzij anders aangegeven worden in Euro (EUR) aangeboden en zijn exclusief BTW, verpakking, verzending en verzekering.

Voor bepaalde diensten, producten en componenten, kunnen eventueel toeslagen komen op bijvoorbeeld opties , speciale materialen , responstijd  en dergelijke. IHP behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving prijzen, productgegevens en het ontwerp van diensten te wijzigen.

Betalen

Betalingen met betrekking tot IHP’s producten en / of componenten  moeten uiterlijk op het moment van levering zijn bijgeschreven. Tenzij overeengekomen kan er een betalingstermijn van maximaal dertig (30) dagen na factuurdatum worden verstrekt.

Betalingen voor diensten van IHP moeten worden betaald door de datum van voltooiing . Tenzij overeengekomen kan er een betalingstermijn van maximaal dertig (30) dagen na factuurdatum worden verstrekt.

Voor werkzaamheden die langer dan een maand duren heeft IHP het recht om tussentijds te factureren met veertien (14) dagen betalingstermijn.

Reacties door de klant ten aanzien van de factuur zoveel later dan tien (10) dagen na factuurdatum worden niet geaccepteerd.

In geval van laattijdige betaling heeft IHP recht op een vergoeding van vierhonderdvijftig (450) SEK en rente van vierentwintig (24) procent van het factuurbedrag.

Eigendom/Eigendomsvoorbehoud

Alle diensten, producten en onderdelen die worden verkocht met eigendomsvoorbehoud en blijven IHP’s eigendom totdat volledige betaling is voltooid. IHP heeft het recht de desbetreffende diensten, producten en/ of onderdelen terug te vorderen.

Monsters, Apparatuur en Toebehoren

Monsters, gereedschappen en andere apparatuur door IHP verstrekt blijven eigendom van IHP en moeten op verzoek van IHP worden teruggestuurd naar IHP, tenzij tussen de Klant en IHP anders is overeengekomen.

Disclaimer

IHP is niet verantwoordelijk voor een eventuele schadevergoeding groter dan tweemaal (2x) de waarde van de bestelling.

Intellectuele Eigendom En Meer

Specificaties en informatie, tekeningen, data sheets, onderzoek documentatie, inspecties en alle intellectuele eigendomsrechten die het resultaat zijn van IHPs werk zijn behoren tot IHP.

Geheim

Klanten mogen geen data , informatie of kennis van IHPs diensten, producten of onderdelen onthullen. Hetzelfde geldt voor technische informatie, datasheets, tekeningen, citaten, inspectie en onderzoeksdocumentatie die IHP aan de klant heeft verstrekt.

Een inbreuk door de Klant op dit recht van IHP resulteert in een boete van tien (10) procent van de waarde waarop die inbreuk van toepassing is, met een minimum van 10 000 SEK.

Overmacht

IHP is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering of een vertraging in  diensten door derden.

Geschil

Geschillen tussen de Klant en IHP worden beslist door de arrondissementsrechtbank in Göteborg, waarop het Zweedse recht van toepassing is.

IHP FL 2016-08-15 R3 NL

IHP werkt samen met toonaangevende producenten in Europa voor industriële producten. Zowel als partner als leverancier staan we bekend om onze flexibiliteit en onze kwaliteit ten aanzien van producten en diensten. IHP werkt volgens een zo efficiënt mogelijke wijze om tot een proces, systeem of oplossing te komen en bouwen daardoor mee aan succesvolle en langdurige klantenrelaties.

klanten

IHP AB

Hällebergsvägen 5
SE-443 60 Stenkullen
Zweden

Switch:
Fax:
E-mail:
Skype:
+31 (0)413 28 83 48
+46 (0)31 795 30 39
info@ihpheating.nl
ihpmeeting
Openingstijden
Maandag 08:00-16:30
Dinsdag 08:00-16:30
Woensdag 08:00-16:30
Donderdag 08:00-16:30
Vrijdag 08:00-16:30
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten

Copyright © IHP AB 2005-2020. All rights reserved.
Sitemap

Vestigingen